THÀNH VIÊNKHUYÊN NIỆM PHẬT

- Phần đông chúng ta ngày nay đều phúc mỏng, nghiệp dầy nên mới sinh vào thời vắng bóng Phật tại thế. Ngoài môn Niệm Phật A Di Đà cầu vãng sinh Tịnh độ mà tu các Pháp môn khác có thể tăng trưởng được phúc trí, nhưng vẫn khó tránh khỏi được Luân hồi Sinh tử. Chỉ duy có Pháp môn Tịnh độ, tuy thời nay ít người chứng được Nhất Niệm Tam muội như xưa, nhưng vẫn có thể nương vào nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A Di Đà mà “đới nghiệp vãng sanh”, và khi đã tới được cõi Cực lạc Tây phương thì không còn sợ bị đọa lạc nữa, vì đã nhờ được hoàn cảnh thuận lợi thường được gặp Phật, nghe Pháp nhiệm mầu để tiến tu đến quả vị Vô sanh. (Đại Sư Ấn Quang)

- Trong đời Mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn Niệm Phật mà thoát luân hồi. (Kinh Đại Tập)

- Mạt pháp về sau, các Kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu kẻ nào không tin, tất sẽ bị đọa Địa ngục. (Thiên Như Thiền Sư)

- Đời tương lai Kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng Từ bi thương xót, riêng lưu trụ Kinh này (Vô Lượng Thọ Kinh) trong khoảng một trăm năm. Nếu chúng sanh nào gặp Kinh này, tùy ý sở nguyện, đều được đắc độ. (Kinh Vô Lượng Thọ)

KINH PHÁP CÚ

Người ham cãi cọ nào hay
Chúng ta đều chết một ngày gần đây
Khi ai hiểu rõ điều này
Chẳng ham tranh cãi thêm gây muộn phiền.

HÌNH PHẬT - BỒ TÁT

LỊCH VIỆT NAM

NGƯỜI XEM

Hiện có 10 khách và 1 thành viên trực tuyến

THỐNG KÊ

Lượt xem bài : 1653939

LỜI HAY - Ý ĐẸP

- Người tu Tịnh nghiệp phải nên thực tiễn. Nếu như tu hành mà không niệm Phật, thì cũng giống như người nói ăn mà không có ăn và người đếm tiền của người khác, không có ích gì cho việc tu hành cả. Nói một trượng không bằng làm một tấc! (CS. Lý Bỉnh Nam)

- Ðức Phật nói rằng: Trong thời Chánh Pháp người ta thành tựu pháp thiền quán; trong thời tượng pháp, người ta thành tựu pháp thiền định và trong thời mạt pháp, người ta thành tựu pháp môn Tịnh Ðộ

- Niệm Phật hàng ngày trong thất niệm Phật là chúng ta gieo trồng chủng tử thành Phật. Mỗi tiếng niệm Phật là gieo trồng một chủng tử, mười tiếng niệm Phật là gieo trồng mười chủng tử. Nếu mỗi ngày quý vị niệm một triệu lần, quý vị đã gieo trồng một triệu chủng tử. Cứ niệm, đừng lo tâm tán loạn. (HT. Tuyên Hóa)

Thỉnh sách Hồi Ký Niệm Phật Tăng

PDF In E-mail

Kính gửi quý đạo hữu,

Chúng tôi hiện thỉnh được 20 quyển sách Hồi Ký Niệm Phật Tăng Sa Môn Thích Hải Quang (nói về cuộc đời tu hành và vãng sanh của Hòa Thượng Thích Hải Quang). Quý đạo hữu nào ở Sài Gòn muốn thỉnh sách, xin gửi email về Địa chỉ e-mail này bị chặn bởi phần mềm lọc spam, bạn phải cho phép JavaScript để xem nó. cho biết số điện thoại liên lạc và quận nơi quý vị đang cư ngụ để chúng tôi sắp xếp gửi sách cho quý đạo hữu.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tuệ Dũng

 

Thỉnh Sách Thập Nhị Danh Như Lai Lễ Sám Diệt Tội

PDF In E-mail

Tuệ Dũng đã đăng nội dung sách Thập Nhị Danh Như Lai Lễ Sám Diệt Tội trên trang web và hiện nay đã thỉnh được 20 quyển sách này. Nếu quý vị nào (ở Sài Gòn) muốn thỉnh sách này để có phương tiện hành trì, xin vui lòng gửi email về cho tôi ( Địa chỉ e-mail này bị chặn bởi phần mềm lọc spam, bạn phải cho phép JavaScript để xem nó. ). Tôi sẽ thông báo cho quý vị thời gian và địa điểm nhận sách.

Nam Mô A Di Đà Phật

TD

 

Chuyển Họa Thành Phúc

PDF In E-mail

CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG

Bạn có thân người quý báu này là để phục vụ chúng sanh

THÂN NGƯỜI QUÝ BÁU

Mục đích có được thân người quý báu này không phải chỉ để tạo hạnh phúc cho chính mình, mà còn để làm vơi bớt khổ đau, đem lại hạnh phúc cho người. Đó là mục đích đời sống. Bạn có cái thân quý báu thoát được tám nạn (Tám nạn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, biên địa, cõi trời trường thọ, chốn mọi rợ man di, bị mù điếc câm, sinh vào nhà tà kiến. Mười tiện nghi là có hiểu biết, giác quan tinh anh, có lòng tin, được gặp giáo lý đại thừa, thầy bạn tốt, v.v.) và có đủ mười tiện nghi để phục vụ kẻ khác.

 

Thập Nhị Danh Như Lai Lễ Sám Diệt Tội - II

PDF In E-mail

4. NGHI THỨC THẬP NHỊ DANH NHƯ LAI LỄ SÁM DIỆT TỘI

(Chư Phật tử nghiêm tịnh thân tâm, quỳ, chắp tay cung kính. Chủ lễ nguyện hương.)

1- NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sanh,

 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Trang 1/76