Xá lợi đầu 7 màu của Phật Thích Ca Mâu Ni
Xá lợi ...
Xá lợi đầu 7 màu của Phật Thích Ca Mâu Ni
Xá lợi đầu của Phật Thích Ca Mâu Ni
Xá lợi ...
Xá lợi đầu của Phật Thích Ca Mâu Ni
Xá lợi xương của Phật Thích Ca Mâu Ni
Xá lợi x...
Xá lợi xương của Phật Thích Ca Mâu Ni
Xá lợi của tôn giả Bi Zhi Fo
Xá lợi c...
Xá lợi của tôn giả Bi Zhi Fo
Xá lợi của tôn giả Gia Na Luật
Xá lợi c...
Xá lợi của tôn giả Gia Na Luật
Xá lợi của tôn giả Kiều Trần Như
Xá lợi c...
Xá lợi của tôn giả Kiều Trần Như
Xá lợi của các A La Hán
Xá lợi c...
Xá lợi của các A La Hán
Xá lợi của tôn giả BaKuLa
Xá lợi c...
Xá lợi của tôn giả BaKuLa
Xá lợi của tôn giả Phú Lâu Na
Xá lợi c...
Xá lợi của tôn giả Phú Lâu Na
Xá lợi của tôn giả Ann Gu Lermala
Xá lợi c...
Xá lợi của tôn giả Ann Gu Lermala

 

Số hình thể hiện  << Đầu < Trước 1 2 Tiếp > Cuối >> Trang 2/2