Sự tích Phật A Di Đà

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/03/su-tich-phat-adida.mp3

Phát hành: Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu pháp âm

(Tải về máy. Loại file: MP3)

Từ khóa: