Sự tích Phật A Di Đà

Phát hành: Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu pháp âm

(Tải về máy. Loại file: MP3)

Từ khóa: