Sự tích đức Phổ Hiền Bồ Tát

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/03/su-tich-pho-hien-bo-tat.mp3

Phát hành: Trung tâm Sách nói Phật Giáo Diệu pháp âm

(Tải về máy. Loại file: MP3)

Từ khóa: