Ý nghĩa chú Đại bi

Giảng sư: HT. Thích Từ Giang

(Tải về máy. Loại file: FLV)