Ý nghĩa chú Đại bi

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/02/y nghia chu dai bi.flv

Giảng sư: HT. Thích Từ Giang

(Tải về máy. Loại file: FLV)