Nam mô A Di Đà Phật (2011)

Giọng niệm: Đại đức Thích Trí Thoát

(Tải về máy. Loại file: FLV)

Từ khóa: