Nam mô A Di Đà Phật (2011)

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/03/nam mo a di da phat 2011.flv

Giọng niệm: Đại đức Thích Trí Thoát

(Tải về máy. Loại file: FLV)

Từ khóa: