Nhớ mong thầy

Nam mô A Di Đà Phật. Từ lâu lắm con mong thầy, cùng tăng ni mau về đây. Đường thiên lý hôm nay thầy và phật tử đến nơi này. Niềm hạnh phúc vui sum vầy…

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/02/nho mong thay.flv

Nhạc sĩ: Vũ Ngọc Toản

Trình bày: Đại đức Thích Thiện Mỹ