Nhớ mong thầy

Nam mô A Di Đà Phật. Từ lâu lắm con mong thầy, cùng tăng ni mau về đây. Đường thiên lý hôm nay thầy và phật tử đến nơi này. Niềm hạnh phúc vui sum vầy…

Nhạc sĩ: Vũ Ngọc Toản

Trình bày: Đại đức Thích Thiện Mỹ