Thập Chú

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/05/lang nghiem thap chu.flv

Người tụng: Đại đức Thích Trí Thoát

(Tải về máy. Loại file: FLV)

Từ khóa: ,