Thập Chú

Người tụng: Đại đức Thích Trí Thoát

(Tải về máy. Loại file: FLV)

Từ khóa: ,