Kinh vu lan

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/02/kinh-vulan.mp3

Người tụng: Tỳ kheo Thích Trí Thoát

Từ khóa: ,