Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/03/kinh phat danh ton thang.mp3

Người dịch: HT. Thích Thiền Tâm

Người tụng: Thích Nguyên Tạng

(Tải về máy. Loại file: MP3)