Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni

Người dịch: HT. Thích Thiền Tâm

Người tụng: Thích Nguyên Tạng

(Tải về máy. Loại file: MP3)