Kinh dược sư

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/02/kinh-duoc-su.mp3

Người tụng: Đại đức Thích Trí Thoát

Từ khóa: ,