Chú đại bi (Tiếng Phạn)

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/02/chudaibi-phan.mp3

Người tụng: Đang cập nhật

(Tải pháp âm về máy. Loại file: MP3)

Từ khóa: ,