Chú đại bi (Tiếng Phạn)

Người tụng: Đang cập nhật

(Tải pháp âm về máy. Loại file: MP3)

Từ khóa: ,