Chú Đại Bi (Tiếng Phạn)

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/05/chu dai bi-phanngu.flv

(Tải về máy: Loại file: FLV)

Từ khóa: ,