48 Lời nguyện của đức Phật A Di Đà

http://tinhdo.net/phapam/wp-content/uploads/2011/02/48 loi nguyen.mp3

Người tụng: Đại đức Thích Trí Thoát

Từ khóa: ,