48 Lời nguyện của đức Phật A Di Đà

Người tụng: Đại đức Thích Trí Thoát

Từ khóa: ,