Giải nghi về Tịnh độ

Trong một câu Nam mô A Di Đà Phật của quý vị đã bao gồm đầy đủ giới định huệ. Cho nên có thể quý vị đi làm việc này hoặc việc kia hoặc trong ngày vu lan, quý vị chỉ cần ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ hết tất cả…

Giảng sư: Đại đức Thích Nguyên Hiền