Example of Category Table layout (FAQs/Languages category)

title Filter     Trình bày # 
STT Tiêu đề bài Tác giả Số lần truy cập