Ngợi Ca Tịnh Độ Siêu Thắng

PDF In E-mail
Đăng bởi Tuệ Dũng   

Lớn lao thay! Giáo lý của pháp môn Tịnh Độ. Tâm đó làm Phật, tâm đó là Phật, chỉ thẳng tâm người, nét kỳ đặc của giáo lý ấy tựa như khiêm tốn, nhúng nhường. Là niệm niệm Phật, là niệm thành Phật. Trải qua bao kiếp hành giả chứng tu, phẩm chất của nó được vun bồi thêm cao tuyệt. Giáo lý ấy choàng phủ đủ ba căn thương, trung, hạ, xuyên suốt ba tông: Thiền, Giáo, Luật. Như mưa nhuần vạn vật, tựa như biển lớn dung chứa mọi sông ngòi. Tất cả pháp “Biên, Viên, Đốn, Tiệm” đều không thể không chảy từ nguồn pháp ấy. Mọi hạnh lành đại, tiểu, thực, quyền, vẫn không thể không quy vào pháp ấy. Chưa dứt trọn phiền não tế vi, để tự dự vào ngôi Bổ Xứ, là địa vị một lần sinh, trọn đầy trí tuệ (viên mãn Bồ Đề).

 

37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo

PDF In E-mail
Đăng bởi Tuệ Dũng   
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Con đem thân khẩu ý chí tâm đảnh lễ vị đạo sư vô thượng và (thủ hộ chủ) ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Trong khi quán chiếu sự bất lai bất khứ của vạn pháp, ngài chuyên tâm nỗ lực đem lại lợi lạc cho chúng sinh.

Chư Phật toàn giác, cội nguồn của tất cả an vui hạnh phúc, là nơi phát sanh sự thành tựu các giáo lý tối thắng. Đấy là nhờ do sự hiểu biết các pháp hành đạo, bởi vậy tôi sẽ giảng giải về pháp hành Bồ tát đạo.

1. Đã được thân người quý hiếm đầy đủ sự tự do và may mắn, vậy hãy chuyên cần lắng nghe, suy tư và thiền quán bất kể ngày đêm để giải thoát cho chính mình và chúng sanh khỏi biển khổ luân hồi - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo.

 

Niệm Phật Cảnh

PDF In E-mail
Đăng bởi Tuệ Dũng   

Môn khuyên tấn niệm Phật

Đức Phật là bậc Đạo sư của ba cõi, là cha lành trong bốn loài. Người trở về tin tưởng nơi Ngài, tiêu diệt tội lỗi nhiều như số cát sông Hằng; người xưng niệm được phước vô lượng.

Phàm muốn niệm Phật phải khởi lòng tin, nếu như không tin tất chẳng được gì. Thế nên, văn kinh nói “như vầy” là để thành tựu niềm tin. Tin là bước quan trọng ban đầu để vào đạo. Trí là chỗ huyền diệu sau cùng. Sau nói “vâng làm” là trí. Do đó, kinh A di đà nói: “Nếu có người tin nên phát nguyện sinh về cõi Cực Lạc”. Đây là chỗ khuyến phát lòng tin của Phật Thích ca Mâu ni.

 

Bốn Nền Tảng

PDF In E-mail
Đăng bởi Tuệ Dũng   

“Mỗi ngày, khi thức dậy, quý vị hãy suy tưởng: Hôm nay tôi thật may mắn được thức dậy, tôi còn sống, tôi đã có một đời người quý báu, tôi sẽ không lãng phí nó, tôi sẽ sử dụng toàn bộ năng lực của tôi để phát triển bản thân.

Để mở rộng trái tim tôi tới những người khác, để thành tựu giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, tôi sẽ có những tư tưởng tốt lành đối với người khác, tôi sẽ không giận dữ hay nghĩ xấu về người khác. Tôi sẽ làm lợi ích cho người khác càng nhiều càng tốt trong khả năng của tối.”

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14

 

Giúp đỡ người hấp hối

PDF In E-mail
Đăng bởi Tuệ Dũng   

Thượng tọa Pende Hawter, sáng lập Viện Dưỡng Ðường Tiếp Dẫn Karuna (Từ Bi) để chăm sóc người sắp lâm chung ở thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland, Úc Ðại Lợi, đã thực hiện cuộc phỏng vấn các bậc Ðại sư Tây Tạng như Dalai Lama, Dilgo Khyentse Rinpoche, Kirti Tsen-shab Rinpoche, Garje Khamtul Rinpoche, và Geshe Lamrimpa, về tiến trình hấp hối, chết và tái sinh của con người. Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào tháng 5 năm 1995 tại tỉnh Dharamsala, miền Bắc nước Ấn Ðộ.

 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp > Cuối >>

Trang 2/7