Vị trí của Tịnh độ tông trong giáo pháp của Đức Phật

PDF In E-mail
Đăng bởi Tuệ Minh   

Phật Thích Ca Mâu NiĐức Phật Thích Ca Mâu Ni từ nơi pháp thân mà thị hiện tám tướng thành đạo ở cõi Sa Đà, giảng kinh thuyết pháp trong 49 năm chỉ nhằm mục đích muốn cho hết thảy chúng sinh lìa khổ được vui, viên thành Phật đạo.

Đúng như trong kinh đã nói: “Đức Như Lai dùng tâm vô tận đại bi thương xót chúng sinh trong ba cõi mà xuất hiện nơi đời, xiển dương giáo pháp vì muốn cứu vớt quần mê, đem lại lợi tích chân thật cho chúng sinh”. Lợi ích chân thật cứu kính mà đức Thế Tôn đem lại cho chúng sinh là dứt trừ cội gốc sinh tử luân hồi từ vô lượng kiếp, đưa chúng sinh đến Niết Bàn bỉ ngạn, nhanh chóng thành Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

 

Lược Sử Đức Phật A Di Đà Và 48 Đại Nguyện

PDF In E-mail
Hòa thượng Thích Thiện HoaMở Đề

Cây có cội, nước có nguồn. Phật tử chúng ta phần nhiều tu pháp môn niệm Phật để cầu sanh về Tịnh độ (Cực lạc), thì phải hiểu biết lịch sử của đức Phật A Di Đà thế nào, và 48 lời nguyện ra sao. Đức Phật A Di Đà có công đức rất lớn và hạnh nguyện rất quảng đại. Ngài có nhân duyên hóa độ chúng sanh ở thế giới Ta Bà này rất nhiều.

Muốn cho chúng sanh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của những cái khổ, sanh, già, bệnh, chết, nên đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Đà và khai thị pháp môn Tịnh độ tu hành. Từ thượng lưu trí thức đến hạng dân thường, nếu ai chuyên tu, cũng đều được vãng sanh cả.

 

Hương thơm niệm Phật

PDF In E-mail

Đạo Phật ví như đóa hoa ngát thơm, ai ai cũng có thể ngửi được mùi thơm đó. Không phải vì là tu sĩ mà mùi hương đó tăng hay là cư sĩ Phật tử mùi hương đó giảm. Hễ bất cứ người nào thực hành được giáo pháp của Phật thì người đó hưởng trọn được hương thơm. Ngược lại cho dù là tu sĩ, nếu không sống và thực hành theo giáo pháp, vẫn không được chi cả.

 

48 pháp niệm Phật

PDF In E-mail

Phật A Di Đà1.- NIỆM PHẬT NÊN GIỮ Ý CĂN

Ðã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện, tạp ác đều không nên nhớ, tức hàng ngày chỉ nên làm mọi việc với ý niệm vạn bất đắc dĩ, xong rồi thì xả, đừng để day dích, sẽ chướng ngại tâm niệm của chúng ta. Vả lại, sở dĩ tâm niệm của chúng ta cứ còn dây dưa mãi với những tạp thiện, tạp ác là vì ý địa chưa thuần; nếu ta niệm Phật đến lúc tâm địa sáng tỏ, thời ý địa tự nhiên chuyên ròng nơi quán sát, không duyên tạp sự. Phải biết, niệm Phật có thể chuyển Phàm thành Thánh, là phương tiện giải thoát thứ nhứt của thế gian và xuất thế gian vậy.

 

Phật tử với ngày Xuân

PDF In E-mail
Xuân lại về!

Trăm hoa đua nở như cùng vươn lên đón ánh nắng Xuân ấm áp. Cảnh vật như đổi mới. Mọi người, giàu cũng như nghèo, sang cũng như hèn, già cũng như trẻ, đều cảm thấy một cái gì là lạ, mới mẻ, vui vẻ rạo rực trong tâm hồn. Từ mới mẻ vui vẻ trong tâm hồn đến mới mẻ vui vẻ tạo cho cảnh vật xung quanh bên ngoài, người ta đã tốn bao nhiêu công lao mua sắm, sửa soạn, thay cũ đổi mới để chờ đón Xuân sang và vui vẻ trong ba ngày Tết.

 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp > Cuối >>

Trang 6/7